Website Banner
 
 
     
 
 
     
     
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
     
 
 
     
 
Tel : 081-558-3735
 
     
     
 
     
       แอดวีออน
 
     
 

 
 
แอดวีออน
เหยื่อกำจัดแมลงสาบ
เลขที่ อย. วอส.299/2551
สารออกฤทธิ์ Indoxcacarb 0.6 % w/w


ขนาดบรรจุ 30 กรัม
 
ราคา xxx บาท
 
Email : Kittiwaiyawat@gmail.com
Tel : 08-5124-4563

 
     
   แอดวีออน เข้าควบคุมแมลงสาบโดย 5 ช่องทางด้วยกันคือ
1. แมลงสาบได้รับพิษเป็นครั้งแรก โดยการกินเหยื่อเข้าไป
2. แมลงสาบตัวอื่นๆ ได้รับสารพิษจากการสัมพัสกับแมลงสาบที่กินเหยื่อเข้าไป
3. แมลงสาบกินมูลของแมลงสาบที่ได้รับเหยื่อพิษ
4. แมลงสาบกินเศษซากของแมลงที่ตายจากการได้รับเหยื่อพิษ
5. แมลงสาบกินสำรอกและอาเจียนของแมลงสาบที่ได้รับเหยื่อพิษ
 
 
 
   
คุณลักษณะเฉพาะ
 ชื่อการค้า     : แอดวีออน
 ชื่อสามัญและอัตราส่วน  : Indoxcacarb 0.6 % w/w
 ชนิดหรือรูปแบบ  : เหยื่อ สำเร็จรูป
 กลิ่น  : มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย
 วิธีใช้  : ใช้แอดวีออนหยอด 3 - 5 หยด ในบริเวณรอยแยกเล็กๆ หรือที่แมงสาบผ่านเดินผ่าน
หรือเป็นที่หลบซ่อน อาศัยของแมลงสาบ
 บรรจุ  : 30 กรัม
 
 

 


ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะเฉพาะ
 
สินค้าป้องกันและกำจัดปลวก แมลงสาบ มด หนู ยุง หมัด มอด แมลงบิน และแมลงคลานทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผ่านการอบรมมาแล้ว
ภายใต้การบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษาซ่อมเครื่องมือ วางแผน การใช้สารเคมี การเลือกใช้สารเคมี
 
   หจก.มิสเตอร์กิตติพิชิตแมลง
 
   120/25 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 1 ถ.ประชาชื่นนนทบุรี  ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
   โทรศัพท์: 0-2952-7794-5 , 0-2952-5590-1 ( อัตโนมัติ) โทรสาร: 0-2952-7094 4
Current Pageid = 124